Standard plemene

img 01VELKÝ ŠVÝCARSKÝ SALAŠNICKÝ PES

Země původu: Švýcarsko


Využití

Původně hlídací a tažný pes, dnes také doprovodný a ochranný pes i člen rodiny.


Klasifikace F.C.I.

Skupina II (pinčové a knírači, molosoidní a švýcarští salašničtí psi), sekce 3 (švýcarští salašničtí psi), bez pracovní zkoušky.


Celkový vzhled

trojbarevný, robustní, dobře osvalený pes se silnou kostrou. Přes svou velikost a svoji váhu vykazuje vytrvalost a pohyblivost

hloubka hrudníku:kohoutková výška = 1:2

délka mozkovny:délka hřbetu nosu = 1:1

šířka lebky:šířka nosu = 2:1


Charakter a chování (povaha)

Jistý,pozorný,ostražitý a nebojácný v každodenních situacích,dobrácký a přítulný k důvěrně známým osobám,sebejistý vůči cizím,střední temperament.


Hlava

Silná síla hlavy odpovídající věku,ale ne těžká.Samčí hlava je silnější než hlava feny.

Temeno: ploché a široké.Čelní rýha začínající na začátku čela probíhající až na vrchol.

Stop: málo vyznačený nos.

Obličejová část:

Nos: nosní houba černá,Hřbet nosu rovný bez středové rýhy

Čenich: silný,delší než hluboký,ani shora,ani ze strany nevyhlíží špičatý

Pysky: málo vyjádřené,přiléhající,barva černá

Chrup: úplný,silný a pravidelný,nůžkový skus.Absence 1xP1 nebo 1xP2(premoláry) se toleruje.M3 se nesledují.

Oči: mandlového tvaru,středně velké,ani hluboko uložené,ani vystupující,barvy lískového oříšku až kaštanové,s bystrým přátelským výrazem.Víčka dobře přilehlá.

Uši: středně velké trojúhelníkové a poněkud vysoko nasazené.V klidu ploše přiléhající,při vzrušení dopředu. Uvnitř i vně dobře osrstěné.


Krk

Silný,svalnatý,raději zavalitý. Bez laloku.


Trup

Hřbet: nepříliš dlouhý,silný a rovný.

Bedra: široká a silně osvalená.

Záď: dlouhá a široká,mírně zaobleně spáditá.

Hrudník: silný,široký,dosahující k loktům. Hrudní koš zakulaceně oválného průřezu,ani plochý ani sudovitý. Předhrudí dobře vyvinuté,nápadně široké.

Břicho: břicho a slabiny málo vyjádřené.

Ocas: poněkud těžký,dosahující k hleznu. V klidu svěšený,při vzrušení a v pohybu výše a lehce nahoru ohnutý, ale nikdy zatočený nebo nesený přiklopený nad hřbet.


Končetiny

Přední nohy

Všeobecně: postoj raději širší, při pohledu zepředu rovné a rovnoběžné.

Lopatky: dlouhé, silné, šikmo uložené, přilehlé a dobře osvalené, s nadloktím svírají nepříliš tupý úhel.

Předloktí: se silnými kostmi, rovné.

Nadprstí: pevné, při pohledu zepředu rovné, při pohledu ze strany téměř kolmo postavené.

Zadní nohy

Všeobecně: postavení při pohledu zezadu rovné ne úzké. Nadprstí a tlapy ani vtočené, ani vytočené. Paspárky musí být odstraněny.

Stehno: poměrně dlouhé, při pohledu ze strany svírá s relativně dlouhým bércem výrazný tupý úhel, kýty široké, silné a dobře osvalené.

Hlezno: silné a dobře zaúhlené.

Tlapky: silné,rovně ,uzavřené, s vyjádřeným klenutím prstů a silnými drápy.


Pohyb

Prostorný, plynulá pohybová akce při všech druzích pohybu.


Srst

Druh srsti: tuhá s dobře přiléhající středně dlouhou krycí srstí a hustou podsadou se zbarvení od tmavě šedé po černou.Krátká krycí srst s prostupující podsadou je přípustná.

Barva srsti: základní barva černá s hnědočerveným pálením a bílými symetrickými znaky.Hnědočervená se nachází mezi černou a bílými znaky na tvářích, nad očima, na vnitřní straně uší, po stranách hrudníku, na všech čtyřech nohách a na spodní straně ocasu. Bílé znaky se nacházejí na hlavě (čelní lysina) a na čenichu, na hrdle a na hrudníku (prochází spojitě), tlapách a špičce ocasu. Mezi čelní lysinou a červenohnědými znaky nad očima má zůstat pásek černé. Bílá skvrna na zátylku nebo bílý límec na krku se toleruje.


Velikost

kohoutková výška psů: 65-72 cm

kohoutková výška fen: 60-68 cm


Nedostatky

Každá odchylka od vyjmenovaných znaků musí být brána v úvahu jako nedostatek, jeho posouzení má stát ve správném vztahu ke stupni odchylky.

 • silná odchylka od tělesných proporcí a velikosti
 • chyby stavby těla
 • nedostatečný pohlavní výraz
 • příliš jemná nebo hrubá kostra
 • nedostatečné osvalení
 • příliš těžká nebo příliš lehká hlava
 • prověšené pysky
 • příliš vysoko, příliš hluboko nebo příliš daleko dozadu nasazené uši
 • klešťový skus, podkus nebo předkus
 • absence více než 1xP1 nebo 1xP2
 • entropium, ektropium
 • světlé oči
 • prohnutý hřbet
 • špatně nesený ocas
 • špatné úhlení předních nebo zadních nohou
 • roztažené prsty
 • prosvítající žlutohnědá nebo světlešedá podsada

Vady znaků:

 • chybějící znak na hlavě
 • příliš široká čelní lysina
 • znak na nose dosahující výrazně dál než po koutek pysků
 • bílé holínky (bílá dosahující výš než na předních nohách po zápěstní nebo na zadních po hlezenní kloub)
 • nápadně asymetrický znak
 • nečisté barvy

Vady vyřazující z posouzení:

 • chybějící trojbarevnost
 • jiná barva srsti než černá
 • modré oko
 • krátká srst s chybějící podsadou
 • dlouhá srst
 • těžké vady povahy (nadměrná agresivita nebo bázlivost)

Pozn.: psi musí mít patrné normálně vyvinutá dvě varlata, která jsou úplně uložená v šourku

CH.S. ADEJIROS - reg. č. 373/06

Rostislav Souček
sussieNa Příkopech 120
Třebíč  674 01

+420 602 727 179
+420 728 986 602
english/deutsch
+420 777 892 856

NAPIŠTE NÁM

KUDY K NÁM

Czech English German

© 2015 db SVYCAR.CZ - VELKÝ ŠVÝCARSKÝ SALAŠNICKÝ PES - CHOVNÁ STANICE ADEJIROS

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.